Pogoji poslovanja

A) Ti splošni pogoji prodaje in uporabe spodaj opredeljene spletne strani (v nadaljnjem besedilu: “Splošni pogoji”) veljajo in urejajo vso spletno prodajo izdelkov (v nadaljnjem besedilu: izdelki) z Via della Moda, s sedežem v Slovenia, Lesce, Čopova ulica 23 E-pošta: info@viadellamoda.eu, (v nadaljnjem besedilu: zaradi brevity, “Via della Moda“), preko svoje IT platforme, dostopne prek domene #URL in vseh prihodnjih mobilnih aplikacij (obravnavanih skupaj ali ločeno, spodaj, za brevity, “Site”).
B) Splošni pogoji se lahko spremenijo in datum objave istega na mestu je enakovreden datumu začetka veljavnosti.
C) Splošni pogoji urejajo nakupe na kraju samem v skladu z določbami poglavja I naslova III naslova III naslova III Zakonika o varstvu potrošnikov, zakonodajni odlok št. N. 206/2005, spremenjena z zakonodajnim odlokom št. N. 21/2014 in z zakonodajnim odlokom. 70/2003 o elektronskem poslovanju in prodaji na daljavo.
D) Uporaba mesta in posredovanje naročila je dovoljeno le subjektom, ki:
1. so z zastavo ustreznega polja na spletni strani prebrali in sprejeli pogoje informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: “Politika zasebnosti”);
2. so prebrali in sprejeli splošne pogoje z zastavo ustreznega polja na spletni strani;
3. so kakovostni potrošniki v skladu s Kodeksom potrošnikov, kar pomeni kot take fizične osebe, ki v zvezi z nakupom izdelkov delujejo za namene, ki niso povezani s podjetniško, gospodarsko, obrtno ali poklicno dejavnostjo;
4. so odrasli,
5. imajo prebivališče ali stalno prebivališče in zahtevajo dostavo proizvodov v Evropi.

1. Obseg uporabe

1.1 Splošni pogoji urejajo vso prodajo na daljavo, ki jo opravi uporabnik izdelkov, navedenih in ponujenih na spletni Via della Moda strani. Enotna prodajna pogodba se konča le v elektronski obliki, z dostopom uporabnika do spletnega mesta, sprejetjem s strani slednjega prek pripiranja zastave (v nadaljnjem besedilu: zadostitev, “točka in klik”) pogodbenih pogojev za Via della Moda nakupnega naloga v skladu s postopkom, ki ga je zagotovilo spletno mesto, sprejeto od Via della Moda.

Pred sklenitvijo prodajne pogodbe se Uporabnik zaveda in brezpogojno sprejema, da so njegove pogajalske izjave, sprejetje splošnih pogojev in sklenitev pogodbe veljavno v elektronski obliki tudi prek točke in klika in / ali za dejstva, ki so sklepna (na primer, plačilo in prevzem izdelkov s strani uporabnika ).

1.2 Posredovanje uporabnika naročila s strani iz spodnjega člena 3, ki ima vrednost pogodbenega predloga, je pogojeno s sprejetjem Uporabnika , preko točke in klika ustreznega polja spletnega mesta, Splošni pogoji in Pravilnik o zasebnosti. Uporabnik se zato zavezuje, da bo pred nadaljevanjem s potrditvijo svojega naročila, Splošnih pogojev in Pravilnika o zasebnosti, s tem, ko bo z zgoraj zgoraj določenim v celoti sprejel, preučil, da jih je dobro razumel.

1.3. Uporabnik ima možnost in priporočljivo je, da to naredi, da prenese in arhivira Splošne pogoje z dostopom do posebnega oddelka strani “Splošni pogoji” in tudi preko povezave, navedene v potrditvi naročila Via della Moda .

1.4 Veljavni splošni pogoji veljajo na dan predložitve naročila iz člena 3 spodaj.

2. Predpogoden podatek in sklenitev pogodbe
2.1 Uporabnik pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe preuči lastnosti izdelkov, ki so prikazani v posameznih prodajnih listov ob izbiri uporabnika. Via della Moda se zavezuje, da bo na najboljši možni način opisal in predstavil predmete, prodane na spletni strani. Kljub temu se lahko poudarijo nekatere napake, netočne ali majhne razlike med mestom in dejannim izdelkom. Poleg tega fotografije proizvodov, predstavljenih na spletnem mestu, niso pogodbeni element, saj so le reprezentativne.
2.2 S posredovanjem naročila uporabnik pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe in pred potrjevanjem naročila z “plačilno obveznostjo” izjavi, da je prejel preko spletnega mesta naslednje informacije v zvezi z:
– identiteto in Via della Moda stike;
– skupna cena proizvodov, vključno z davki, z, če je primerno, s podrobnostmi o stroških pošiljanja in vseh drugih stroških;
– obveznost plačila in načini plačila;
– rok, v katerem se zavezuje, da Via della Moda bo dostavil blago;
– pogoji, pogoji in postopki za izkoriščanje pravice do odstopa od pogodbe (7. člen teh pogojev) ter obrazec za odstop kot del B Priloge I zakonodajnega odloka 21/2014;
– informacije, da mora uporabnik nositi stroške vračila blaga v primeru odstopa od pogodbe;

– obstoj pravnega jamstva skladnosti za kupljeno blago;
– če je primerno, pogoje pomoči po prodaji in komercialna jamstva, ki jih zagotavlja Via della Moda .
2.3 Uporabnik lahko kadarkoli in v vsakem primeru pred sklenitvijo pogodbe seznanjen z informacijami, ki se nanašajo na identiteto , informacije, o katerih se poroča, vključno s Via della Moda spodaj:

Via della Moda Sedež:
Čopova ulica 23 4248 – Lesce Slovenia

E‑pošto: info@viadellamoda.eu

2.4 V skladu s pravili elektronskega poslovanja uporabnike obvešča, Via della Moda da:
za. za nakup izdelkov mora Uporabnik izpolniti vse dele in poslati naročilni obrazec v elektronski obliki po navodilih, ki jih vsebuje stran. Uporabnik mora izdelek dodati v košarico in po branju splošnih pogojev in pravilnika o zasebnosti ter potrditi njihovo sprejetje s točko in klikom, mora vnesti podatke o dobavnem času ter e-poštni naslov, telefonsko številko in vsako fakturiranje, izbrati želeni način plačila in potrditi naročilo;
B. pred posredovanjem naročilnega obrazca bo uporabnik lahko od časa do časa ugotovil in popravil vse napake pri vnosu podatkov, in to po navodilih, navedenih na spletnem mestu, in ki bodo spremljale različne faze nakupa;
C. ko je naročilni obrazec registriran, Via della Moda lahko pošlje uporabniku, Na navedenu e-mail naslovu, e-mailu s priloženim Splošnim pogojem i Pravilnikom o privatnosti, od katerih informacije na prejšnju art. 3.2., Informacije o značilnostima kupljenega proizvoda, podrobna navedba cene, uporabljenih plačilnih sredstev, stroški pošiljanja i bilo kateri dodatni stroški, ali i navedba usluge pomoči, če je to predseduje. Prodajna pogodba je sklenjena s pošiljanjem uporabniku e-pošte za potrditev Via della Moda naročila. Priporočljivo je, da se prejeta e-pošta in njegove priloge hranijo kot dokazilo o nakupu ali da se hranijo na trajnem mediju;
D. kupoprodajni nalog bo v zbirki podatkov vložiti za čas, potreben za obdelavo naročila in v vsakem primeru v skladu z Via della Moda zakonom.

3. Prodajni pogoji
3.1 Ponudbe, objavljene na spletni strani, so na voljo v omejenem času in z omejenimi količinami izdelkov. Datum veljavnosti ponudb je naveden na spletni strani.
3.2 Vse cene, navedene na spletni strani, so izražene v evrih (€), funtih (£) in dolarjih ($) in vključujejo DDV. Prav tako so stroški dostave (na naslovu) v tem primeru izrecno navedeni in vključujejo DDV. Ta znesek bo prikazan ločeno na naročilnem obrazcu pred oddajo in na e-pošti za potrditev naročila.
3.3 Cena izdelkov se lahko spremeni brez predhodnega obvestila, pod pogojem, da bo cena, zaračunana Uporabniku, objavljena na listu izdelkov ob prenosu naročila.
3.4 Izdelki se lahko prodajajo po diskontnih cenah. Odstotek popusta, naveden v proizvodnem listu, se izračuna glede na ceno kotiranja, ki se običajno prakticira javnosti, kot je navedeno s strani proizvajalca ali kot rezultat tržnih raziskav. V vsakem primeru je navedena referenčna cena samo navedba vrednosti izdelka in v nekaterih poslih je dejanska cena lahko drugačna.

3.5 Izdelki bodo ostali v lasti do plačila kupne cene in stroškov s strani Via della Moda Uporabnika.

3.6 bo naročilnica obdelala šele po prejemu potrditve dovoljenja za plačilo celotnega zapadlega zneska, sestavljenega iz nabavne cene, stroškov pošiljanja in vseh dodatnih stroškov, kot je navedeno v naročilnem Via della Moda obrazcu.

3.7 si pridržuje pravico, da zavrne naročila uporabnikov, ki ne dajejo zadostnih jamstev za solventnost ali s katerimi so v postopku v Via della Moda sporih.

4. Razpoložljivost

4.1 Izdelki, ponujeni na spletnem mestu, so omejeni po številu in lahko zmanjkajo pred iztekom ponudbe. Zato se lahko zgodi, da naročilni izdelek ni več na voljo tudi po pošiljanju e-pošte za potrditev naročila, ki jo pošlje Via della Moda . V primeru nedosegljivosti naročilnega izdelka bo uporabnik takoj obveščen po e-pošti in bo naročilo preklicano. Via della Moda se zavezuje, da bo po presoji uporabnika naročilni izdelek nadomestil z novo dobavo ali povrnil vsoto, ki jo je uporabnik plačal v roku 14 (štirinajst) dni od naročila. Znesek nadomestila se sporoči po elektronski pošti in se vplača po isti plačilni metodi, ki jo uporablja Uporabnik, razen če se pogodbenici ne dogovorita drugače.

4.2 odkloni vso odgovornost za vse zamude pri kreditih vračila, ki so odvisne od načina plačila, ki ga uporablja Uporabnik, banka sama ali registrirana Via della Moda Via della Moda banka.

5. Dostava

5.1 Dobave so opravljene samo v Evropi, na poštni naslov, ki ga uporabnik navede v naročilu, medtem ko so ozemlja Campione d’Italia, Livigno, San Marino in Città del Vaticano izrecno izključena. Razume se, da se naslov, ki ga uporabnik navede v nabavnem nalogu, šteje za naslov za dostavo in da tega po zaključku nakupnega postopka ni mogoče spremeniti na noben način. Uporabnik je odgovoren samo za naslov, ki je na voljo za pošiljanje. Da bi se izognil goljufijam, si prevoznik, zadolžen za dostavo, pridržuje pravico, da preveri identiteto Uporabnika s preverjanjem osebnega dokumenta, ki dokazuje naključje podatkov o naročilu in plačilu. Za isti namen mora uporabnik navesti telefonsko številko – po možnosti mobilno – ki se lahko uporablja med transakcijo ali pošiljko, kot tudi navedbo imena na interfonu ali zvoncu na naslovu za dostavo.

5.2 Dobavni časi so tisti, navedeni med postopkom nakupa. V primeru izostavljene navedbe določenega datuma dostave bo potekalo najpozneje 30 (trideset) dni od potrditve naročila z Via della Moda .

5.3 Po dostavi izdelkov imenovanem prevozniku se uporabniku pošlje e-pošta, ki potrjuje pošiljko, ki vsebuje, kadar je to mogoče, kodo za sledenje, s katero se preveri stanje pošiljke na spletni strani prevoznika. Dostava bo od ponedeljka do petka, v času običajnih delovnih ur, brez praznikov.

5.4 Dostava je zaključena, ko je izdelek na voljo uporabniku na naslovu, določenem v naročilu. Ni dostave na tla.

5.5 V primeru oviranja dostave zaradi višje sile ni mogoče na noben način Via della Moda odgovarjati.

5.6 V primeru, da izdelek ni dostavljen ali je dostavljen pozno, lahko Uporabnik vloži pritožbo Via della Moda po e-pošti na naslednji e-poštni naslov: info@viadellamoda.eu, ki poleg podatkov na računu, kjer je bil izdan, navede številko in datum naročila, kot je bilo navedeno v e-pošti za potrditev naročila. Via della Moda preuči pritožbo in sporoči rezultat uporabniku čim prej in v vsakem primeru v 30 (trideset) dneh od datuma, ko je bila pritožba vložena. Če se zdi, da se ne dobava ali zamuda v istem primeru pripisuje in ni posledica nemožnosti že poravnane prej, na srečo ali višje Via della Moda sile:

  1. v primeru ne dobave, Via della Moda bo nadaljevala

povračilo zneskov, ki jih plača Uporabnik, čim prej in v vsakem primeru v 30 (trideset) dneh od dneva vložitve zahtevka. Znesek povračila se sporoči po elektronski pošti in se vplača z enakim načinom plačila, ki ga uporablja Uporabnik, razen če je med strankami drugače dogovorjeno ali z bonom. Vendar se razume, da zavrača vso odgovornost za vse zamude pri kreditih povračila, ki so odvisne od sistema upravljanja plačilnega načina, ki ga uporablja Uporabnik, banka sama ali uporabnikeva Via della Moda Via della Moda banka. Možnost, da se uporabnik omejuje sedanjih komercialnih ponudb, ostaja nespremenjena;

  1. v primeru dostave z več kot 30 (trideset) dnevom v primerjavi s posebnim rokom dostave, navedenim na mestu, ali, kadar to ni prisoten, v zvezi z najdaljšim rokom 30 (trideset) dni od dobave naročila. Če uporabnik še vedno želi obdržiti kupljene izdelke, bo nadaljeval s povračilom vseh zneskov, ki jih uporabnik plača za stroške pošiljanja, čim prej in v vsakem primeru v 30 (trideset) dneh od dneva predložitve Via della Moda pritožbe. Če pa uporabnik ne želi ohraniti izdelkov, bo veljal pretekli odstavek.

6. Umik

6.1 Uporabnik, ki je izdelke kupil prek spletnega mesta, ima pravico odstopiti od pogodbe, sklenjene z Via della Moda, brez kakršne koli kazni in brez navedbe razloga, v 14 (štirinajstih) dneh od dneva prejema s strani Uporabnika ali tretjine – ki se razlikuje od prevoznika in ki jo uporabnik posebej določi med postopkom nakupa izdelka – s tem pa z datumom dostave zadnjega izdelka , v primeru, da so proizvodi, predmet dobave, dobavljeni v okviru dobave. Za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe mora Uporabnik obvestiti Via della Moda o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe, sklenjene z izrecno izjavo v kateri koli obliki, poslano po e-pošti na info@viadellamoda.eu za hitrejši postopek, lahko počakate na e-pošto naše službe za stranke z navodili za pripravo blaga za vračilo, vendar ni obvezno. Ne uporabljajte C.O.D. načina dostave.( Paketa ne pošiljajte s plačilom po povzetju) (Takšnih paketov ni mogoče sprejeti.) Morali boste nositi neposredne stroške vračila blaga. Via della Moda je odgovoren za vračilo le v primeru napačnih ali nepravilnih izdelkov.

V ta namen lahko Uporabnik uporabi obrazec za umik iz dela B Priloge I, D.Lgs 21/2014, ki je na voljo v ustreznem oddelku mesta z imenom “Informacije o razkritju”,

Uporaba tega obrazca je neobvezna in ni obvezna, izjava pa je lahko v kateri koli obliki. V tej izjavi mora za hitrejši in lažji postopek uporabnik v vsakem primeru navesti številko naročila, kot je bila prijavljena v e-pošti za potrditev naročila, in datum naročila, poleg podatkov, ki se nanašajo na račun, kjer je bil izdan, ta obveznost ni bistvena zahteva za učinkovito uveljavljanje pravice do preklica. Uporabnik se mora vrniti v Via della Moda z neposredno dostavo ali pošiljko z uporabo prevoznika po svoji izbiri in boste morali nositi neposredne stroške vračila blaga, brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v 14 (štirinajstih) dneh od datuma sporočanja odstopa od pogodbe, kupljene izdelke, ki jih spremlja kateri koli pribor. Izdelke je treba poslati v skladu z direktivo, poslano po e-pošti, na označen naslov in z navedbo identifikacijske številke vračila. Če je vračilo poslano na drug naslov ali če manjka ID vračila via della Moda, ne bo več mogel zagotavljati upravljanja v zgoraj navedenih časih.

Rok je izpolnjen, če uporabnik izdelek pošlje nazaj pred potekom obdobja 14 (štirinajst) dni od datuma sporočanja odstopa od pogodbe. Za vse informacije se obrnite na Via della Moda po telefonu ali po elektronski pošti na elektronski naslov: info@viadellamoda.eu.

6.2 Znatna integriteta proizvodov, ki jih je treba vrniti, je potreben pogoj za uresničevanje pravice do odstopa. Dali bomo
celotno nadomestilo za vrnjene izdelke, ki so primerni za ponovno uporabo. Stranke so upravičene do preverjanja izdelka, vendar ga ne uporabljajo. (Na primer, čevlji se lahko poskušajo doma, vendar ne nosi zunaj.) Uporabnik je odgovoren za zmanjšanje vrednosti blaga, ki izhaja iz obravnavanja proizvodov, ki niso potrebni za ugotavljanje narave, značilnosti in delovanja istega blaga. V ta namen je priporočljivo, da se izdelki, ustrezno pakirani v originalni embalaži ali embalaži, ki so enako primerni za prevoz, vrnejo.

6.3 Brez poseganja v točke 1, 2, zgoraj, Via della Moda htijec ici na povracaj odsustava od 14 (14) dan od datuma na katerega via della Moda je postala shvacen o uresničevanju prava na odusti s strani Uporabnika; povračilo se lahko prekliče do prejema izdelka ali dokler uporabnik ne dokaže, da je izdelek vrnil, če je bil prej. Via della Moda ni zavezan povrnitvi doplačil in / ali dodatnih ne standardnih stroškov dostave, ki jih je uporabnik morda plačal poleg stroškov navadne dostave. Znesek nadomestila se sporoči po elektronski pošti in vplača po isti plačilni metodi, ki jo uporablja Uporabnik ali kuponov, po presoji Uporabnika. Možnost uporabnika, da se upre komercialnim ponudbam, ki so v teku, ostaja nespremenjena.

6.4 Pravica do odstopa od pogodbe je izključena v primeru, da se prodaja nanaša na izdelke po meri ali prilagojene izdelke ali ki jih po svoji naravi ni mogoče vrniti ali se lahko hitro poslabšajo ali potečejo.

7. Plačilo

7.1 Plačilo izdelkov, kupljenih na spletni strani, je opravljeno prek PayPal in kreditne kartice. Via della Moda sprejema kreditne kartice Visa, Mastercard in American Express . Plačilo s kreditno kartico je na voljo preko Stripe.

7.2 Za večjo varnost imajo dostop do plačilnih podatkov le ponudniki plačilnih storitev, medtem ko ne morejo vedeti ali shranjevanje takšnih Via della Moda podatkov. Natančneje, kar zadeva transakcije s kreditno kartico, podatki o karticah niso shranjeni v Via della Moda računalniških sistemih. Za upravljanje občutljivih podatkov skrbijo subjekti, ki se ukvarjajo s plačilnimi storitvami in ne morejo vedeti ali shraniti Via della Moda podatkov.

7.3 Ob oddanem naročilu se kreditna kartica ne zaračuna kreditni kartici, ki jo uporabnik uporablja za plačilo. Pristojbine se bodo zaračunale šele po sklenitvi pogodbe in po (a) podatki o kreditni kartici, ki jih uporabnik uporablja za plačilo, so bili preverjeni in (b) bo družba s kreditno kartico, ki jo uporablja uporabnik, izdala dovoljenje za bremenitev.

7.4 Za prodajne posle ni potrebna obveznost izdaje računa niti obveznost certificiranja z izdajo potrdila ali Via della Moda potrdila. Uporabnik bo prejel e-pošto, ki potrjuje vrstni red povzetka istega. Če uporabnik zahteva, da se račun izstavi, ga mora enako navesti in sporočiti podatke za glavo, kadar je to potrebno med postopkom nakupa. Povzetek – ali, kadar je to potrebno med postopkom nakupa, račun – vsakega nakupa bo na voljo v razdelku »Vaš račun – vaša naročila«. Razume se, da zahteva za izdajo računa med postopkom nakupa določenega izdelka ne vključuje samodejnega izdajanja računa za naslednji nakup.

7.5 V primeru neplačila bo uporabniku zaračunal stroške, povezane z upravljanjem neporavnanega plačila, ter z elektronskim sporočilom zavrnil relativni nabavni Via della Moda nalog.

8. Jamstva in neskladnost proizvodov

8.1 Opis izdelkov, ponujenih na spletni strani, je bil pripravljen tako, da uporabniku ponudi čim več informacij, ki jih je mogoče oceniti na podlagi tega, kaj so dobavitelji pod svojo odgovornostjo Via della Moda sporočili Via della Moda . Slike in barve izdelkov, objavljenih na spletnem mestu, se lahko razlikujejo od resničnih zaradi lokalnih nastavitev sistemov in / ali orodij, ki se uporabljajo za njihovo vizualizacijo. Via della Moda ni odgovoren za neskladje med naročilom izdelka in opisom izdelka, ki je prisoten na spletni strani, v primeru, da neuskladje izhaja iz napak v opisu, ki ga je mogoče pripisati dobavitelju, in katerih Via della Moda ni bila in ni mogla biti seznanjena z uporabo normalne skrbnosti.

8.2 Vsi izdelki, ki se prodajajo na spletnem mestu, so zajeti v zakonsko jamstvo skladnosti, ki ga določajo izdelki. 128–135 Zakonika o varstvu potrošnikov (v nadaljnjem besedilu: pravno jamstvo). Pravno jamstvo velja za vse nakupe na spletnem mestu. Podrobno:

  1. v primeru, da uporabnik meni, da je eden ali več izdelkov poškodovanih, mora v dveh (dveh) mesecih od odkritja napake kontaktirati Službo za stranke po e-pošti na naslednji e-poštni naslov: info@viadellamoda.eu in pošljite registrirano pismo registrirani pisarni Via della Moda s priporočeno pošto: Via della Moda, Slovenia, Lesce, Čopova ulica 23 , podrobno poroča o težavi, na katere se je naletelo. V tem primeru mora uporabnik na lastne stroške in stroške urediti vrnitev ponovno zaceljenega izdelka in njegovih dodatkov v petih (petih) dneh po uradnem Via della Moda obvestilu. Če Via della Moda ugotovi obstoj napake, ki ji jo je mogoče pripisati, bo v razumnem roku od prejema pritožbe uporabnika, opravil zamenjavo ali popravilo okvarjenega izdelka ali, če ga uporabnik sprejme, da bo slednjim izdal kuponov za popust v vrednosti 100 % vrednosti izdelka in stroškov, ki jih je uporabnik imel za vračilo , ki se uporablja za nakup drugega izdelka, ki je na voljo na spletnem mestu.

V primeru kritja jamstva iz točk a), b) in c) povračilo bo vključevalo tudi vse stroške vračila, ki jih ima Via della Moda uporabnik.

8.3 Izdelki, ki jih je uporabnik kakorkoli spremenil, so izključeni iz pravnega jamstva. Vse napake zaradi naključne ali odgovornosti uporabnika so prav tako izključene iz področja uporabe pravnega jamstva.

8.4 Konvencionalna jamstva, ki se nanašajo na prodane izdelke, so tista, ki jih neposredno dobavi proizvajalec.

9. Dolžnosti in odgovornosti Via della Moda

9.1 se zavezuje, da bo v najkrajšem možnem času popravil vse napake v opisu ponujenih izdelkov na spletni strani, in to od obvestila Via della Moda o istem. Poročanje o takšnih napakah lahko storite tako, da se obrnete na službo za stranke na naslovih, navedenih v Via della Moda uvodu.

9.2 ni odgovoren v primeru kakršne koli škode, ki izhaja iz nepravilne uporabe izdelka in / ali ne v skladu z navodili proizvajalca in v primeru škode, ki izhaja iz nesorazmernih okoliščin ali višje Via della Moda sile.

9.3 ne bo zavezana v primeru izgube dobička, izgube prihodkov, dobička, podatkov ali katere koli druge posredne in posljedične škode katere koli narave, ki izhaja iz pogodb ali kako drugače povezanih s pogodbami, za katere veljajo splošni Via della Moda pogoji.

9.4 Odgovornost v vsakem primeru ne more biti višja od skupne vrednosti Via della Moda nabavnega naloga.

9.5 V nobenem primeru se Via della Moda je odgovoren za neizpolnitev katere koli obveznosti, ki izhajajo iz pogodb, za katere veljajo splošni pogoji, če je kršitev posledica nesreče in/ ali višje sile, vključno zgolj z naravnimi nesrečami, terorističnimi dejanji, motnjami v omrežnem omrežju in/ ali izpadi energije.

10. Prekinitev storitve

10.1 si pridržuje pravico, da začasno začasno prekine, brez predhodnega sporočanja, delovanje območja za čas, ki je nujno potreben za tehnične posege, ki so potrebni in/ ali primerni za izboljšanje kakovosti ponujenih Via della Moda storitev.

10.2 lahko kadarkoli prekine storitev, če obstajajo utemeljeni razlogi (varnost ali kršitve zaupnosti ali karkoli drugega), v tem primeru dajanje obvestila Via della Moda Uporabniku.

11. Sprememba načinov prodaje in/ ali prenehanja prodaje na lokaciji

11.1 si pridržuje pravico do spremembe načinov prodaje izdelkov na spletni strani in / ali prekinitve prodaje izdelkov na spletni Via della Moda strani.

11.2 ni mogoče na noben način odgovarjati uporabniku ali tretjim osebam za takšne spremembe in/ ali če se izdelki na spletnem mestu nehajo Via della Moda prodajati.

12. Vsebina spletnega mesta in pravice intelektualne lastnine

12.1 Pravice intelektualne in / ali industrijske lastnine o vsebini spletnega mesta, kot so na primer dela, slike, Fotografije, dialogi, muzika, zvjezi i video zapisi, dokumenti, risbe, figure, logotipi i bilo kateri drugi material, u bilo em formatu, vključno s meniji, web-stranicama, grafikama, slikama, diagramom, instrumentom, znakovi i dizajnom samoga Sitea, diagrami, postavitev, metode, procesi, funkcije i software, ekskluzivno je svojstvenost same lokacije. Via della Moda in drugih lastnikov. Reproduciranje, spreminjanje, podvajanje, kopiranje, distribucija, prodaja ali kako drugače izkoriščanje slik, je vsebina spletnega mesta prepovedana, razen če je predhodno pisno Via della Moda odobrila . Prav tako je prepovedano uporabljati vsebino spletne strani za komercialne in / ali oglaševalske namene.

12.2 Vsi drugi znaki, ki razločejo izdelke, ki se prodajajo na spletni strani, so registrirane blagovne znamke svojih lastnikov in se uporabljajo

z licenco, samo za namen razločevanja, opisovanja in oglaševanja izdelkov, ki se prodajajo Via della Moda na spletni strani. Vsaka uporaba zgoraj navedenih neskladnih in nepooblaščenih blagovnih znamk je prepovedana. Nobenega značilnega znaka na spletnem mestu ni dovoljeno uporabljati za nepošteno uporabo značilnega značaja ali ugleda teh ali na način, ki bi škodil njim in njihovim lastnikom.

12.3 V nobenem primeru uporabnik ne sme spremeniti, spremeniti, spremeniti ali prilagoditi spletnega mesta, niti gradiva, ki ga je dalo na voljo Via della Moda .

13. Kuponi za popust

13.1 po svoji presoji ponuja možnost prejemanja kuponov za Via della Moda popust. Kuponi za popust se lahko distribuirajo po Via della Moda za svoje dejanske ali potencialne stranke v promocijske ali komercialne namene v elektronski ali papirni obliki neposredno ali prek partnerjev tretjih oseb; na primer, boni za popust se lahko odobrijo ob registraciji ali po registraciji in prvem nakupu novega uporabnika, ki ga je povabil obstoječi uporabnik. Kuponi za popust imajo upravičenca do dostopa do popusta, povezanega z njimi, z omejitvami, opisanimi za vsak posamezen kuponov za popust.

13.2 Veljavnost in vrednost kupona za popust sta določeni ob izdaje kupona. V primeru kuponov za popust, ki jih ponuja za določeno ponudbo, teh kuponov ni mogoče uporabiti za Via della Moda druge ponudbe. V vsakem primeru morajo biti kuponi za popust uporabljeni do datuma izteka roka uporabnosti, določenega v času izdaje.

13.3 Kuponi za popust niso prenosljivi ali prenosljivi. Kuponi za popust niso konvertibilni v gotovino ali na njih natečejo obresti.

13.4 Kuponov za popust ni mogoče uporabiti za plačilo stroškov pošiljanja.

13.5 si pridržuje pravico, da ne sprejema kuponov za popust za naročila z zneskom, nižjim od minimalnega zneska, določenega ob izdaje kupona za Via della Moda popust.

13.6 V primeru, da znesek kupona za popust presega znesek nakupa, ne bo povrnitev, niti ponovno kredit preostali znesek Via della Moda uporabniku.

13.7 V primeru, da naročilo uporabnika presega vrednost kupona za popust, lahko uporabnik razliko v znesku plača z uporabo običajnih plačilnih sredstev iz 8. člena zgoraj.

13.8 si pridržuje pravico do sprejema le Via della Moda enega bona na naročilo.

13.9 V primeru donosa po uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe v skladu s členom 7 kuponi za popust ne bodo povrnjeni.

14. Obdelava osebnih podatkov

“Obvestilo o zasebnosti”, pripravljeno v skladu s členom 13 Zakonodajnega odloka št. 196 z dne 30. junija 2003 (tako imenovani kodeks o varstvu osebnih podatkov), se šteje za sestavni del Splošnih pogojev. Za informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki jih je stranka predložila ob registraciji na spletnem mestu ali nato tudi pri dostopu do rezerviranega območja spletnega mesta, si oglejte razdelek Pravilnik o zasebnosti, ki je na voljo na spletnem mestu v stalno posodobljeni različici.

15. Pogoji uporabe spletnega mesta

15.1. Via della Moda je izključni lastnik spletnega mesta in vseh njegovih vsebin, tako kot celote in razdeljene, vključno z dokumentacijo, slikami, fotografijami, fotografijami, risbami, logotipi, znaki, številkami, glasbo in zvoki, programsko opremo, metodami, postopki, kodami, pisno vsebino, spletnimi stranmi, vključno z meniji in gumbi. Gradivo, vključeno na spletni strani, je zaščiteno s pravili o avtorskih pravicah, pravicah industrijske lastnine, bazah podatkov in pravilih o nepošteni konkurenci.

15.2. Via della Moda je tudi uradni pridobitelj licence logotipa in registrirane blagovne znamke.

15.3 Izrecno je prepovedano razmnoževanje, spreminjanje, pošiljanje, ponovno razmnoževanje, prerazporeditev tretjim osebam za kateri koli namen in v kateri koli obliki, brez predhodnega izrecnega pisnega soglasja , mesta in njegove vsebine, tako v celoti kot delno Via della Moda .

15.4 Končni uporabniki z dostopom do spletnega mesta izrecno sprejemajo, da se zakoni in predpisi italijanske države uporabljajo za vsa vprašanja, ki se nanašajo na uporabo spletnega mesta. Via della Moda ne zagotavlja, da je vsebina tega spletnega mesta v skladu z zakonodajo drugih držav. Končni kupci, ki se odločijo za dostop do spletnega mesta iz tujih držav, bodo zato imeli breme preverjanja, ali je vsebina spletnega mesta zakonita v njihovi državi in bodo odgovorni samo za skladnost z lokalnimi zakoni.

15.5 je v skladu s stanjem umetnosti in tehnologije sprejel vse potrebne in razumne previdnostne ukrepe za zagotovitev točnosti objavljenih informacij na spletnem Via della Moda mestu. V vsakem primeru odkloni vso odgovornost za vse tipografske napake in/ ali tehnične napake, netočne ali netočne, ki jih je mogoče vsebovati na spletnem mestu in v zvezi s katerimi se po obvestilu pričakuje vsak Via della Moda popravek.

15.6 Via della Moda si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni spletno mesto in se odrekne kakršne koli odgovornosti za prekinitve ali okvare spletnega mesta zaradi tehničnih vzrokov ali povezanih s težavami brskalnika končne stranke (vključno, vendar ne omejeno na) ne izčrpno, deaktivacijo tako imenovanih piškotkov, blokom pojavnih okov, ne omogočanjem programske opreme java skript ali podobno.

15.9 končne odjemalce obvešča, da so sprejeli vse potrebne varnostne ukrepe glede na stanje umetnosti in tehnologije, da bi zagotovili celovitost podatkov o prometu in elektronskih komunikacijah ter tako, da bi zmanjšali tveganja Via della Moda a) uničenje ali izguba, celo naključnih podatkov, b) nepooblaščen dostop ali c) obdelava, ki ni dovoljena ali ni skladna z namenom zbiranja v predpisih o varstvu osebnih podatkov.

15.10 Varnost komunikacij, poslanih po internetu (vključno z elektronsko pošto), je predmet številnih dejavnikov, ki Via della Moda. Via della Moda zato ne more zagotavljati varnosti ali zaupnosti kakršne koli elektronske komunikacije in ne more biti odgovorna za končno stranko za izgubo ali škodo, ki bi jo končni kupec lahko utrpel zaradi prenosa takšnih sporočil.

15.11 Končni kupec se zavezuje, da bo z dostopom do spletnega mesta preveril, ali je njegov računalnik opremljen z napravami, primernim za namene iz odstavka 4, in zlasti občasno posodobljenimi protivirusni sistemi. Končni kupec se tudi zavezuje, da bo preveril, ali je njegov sistem opremljen z ustreznimi ukrepi in redno posodobljen glede na najboljše poznavanje tehnike za varnost prenosa podatkov v omrežju.

16. Končne klavzule

Prostori so v veljavi sestavni del Splošnih pogojev.

Neuporeditev pravnega sredstva v primeru neizpolnitve obveznosti druge pogodbene stranke ali pravice ne pomeni opustitve takega pravnega sredstva ali pravice v prihodnosti.

Vse spremembe ali dodatki morajo biti v pisni obliki, pod ničnostno kaznijo.

18. Pravo, ki se uporablja

Splošne pogoje in kupoprodajne pogodbe proizvodov v skladu z istimi ureja evropska zakonodaja.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Scroll To Top
Zapri
Zapri

Moja košarica

Zapri

Ni izdelkov v košarici.

Nakupuj

Sidebar