To spletno mesto zbira nekatere osebne podatke od svojih uporabnikov.

 

Upravljalec podatkov

Via della Moda V.D.M. Arnel Imširovic s.p.
Čopova ulica 23
4248 – Lesce Slovenia

E-poštni naslov lastnika: info@viadellamoda.eu

Vrste zbranih podatkov

Med osebnimi podatki, zbranimi s tega spletnega mesta, bodisi neodvisno bodisi prek tretjih oseb, obstajajo:

E-poštni naslov
Vse podrobnosti o vsaki vrsti zbranih podatkov so na voljo v namenskih oddelkih tega pravilnika o zasebnosti ali v posebnih informacijskih besedilih, prikazanih pred zbiranjem podatkov.
Osebne podatke lahko uporabnik prosto zagotovi ali pa v primeru podatkov o uporabi samodejno zbira med uporabo tega spletnega mesta.
Če ni določeno drugače, so vsi podatki, ki jih zahteva to mesto, obvezni. Če uporabnik odkloni, da bi jih komuniciral, je morda nemogoče, da bi to spletno mesto zagotovilo storitev. V primerih, ko to mesto nekatere podatke označuje kot neobvezne, se uporabniki lahko vzdržijo pošiljanja takih podatkov, ne da bi to imelo kakršne koli posledice na razpoložljivost storitve ali njeno delovanje.
Uporabnike, ki dvomijo, kateri podatki so obvezni, se spodbuja, da se obrnejo na lastnika.
Vsaka uporaba piškotkov – ali drugih orodij za sledenje – s strani tega mesta ali ponudnikov storitev tretjih oseb, ki jih uporablja to spletno mesto, razen če ni določeno drugače, je namenjena zagotavljanju storitve, ki jo zahteva uporabnik, poleg dodatnih namenov, opisanih v tem dokumentu in pravilniku o piškotkih, če so na voljo.
Uporabnik prevzema odgovornost osebnih podatkov tretjih oseb, pridobljenih, objavljenih ali skupnih prek tega spletnega mesta in zagotavlja, da ima pravico do komuniciranja ali razširjanja, s tem pa lastnika osvobodi kakršne koli odgovornosti do tretjih oseb.

E-poštno oglaševanje, če se naročite na e-novice

Če se naročite na naše e-novice, vam bomo na podlagi vašega soglasja na podlagi vašega soglasja v skladu s členom 6 (1) 1 lit poslali naše elektronsko glasilo. a)GDPR z uporabo podatkov, ki jih zahtevate ali razkrijete ločeno v ta namen. Odjava se lahko kadarkoli odjava iz storitve e-novice. V ta namen lahko pošljete sporočilo spodnji možnosti stika ali pa uporabite povezavo za izvzem v glasilu. Po nepopisu bomo izbrisali vaš e-poštni naslov, razen če niste izrecno privolil v nadaljnjo uporabo vaših podatkov ali si pridržujemo pravico do nadaljnje uporabe vaših osebnih podatkov v obsegu in načinu, ki ga dovoljuje zakon, o katerem vas obveščamo v tem obvestilu.«.

Način in kraj obdelave zbranih podatkov

Način obdelave
Upravljavec sprejme ustrezne varnostne ukrepe za preprečevanje nepooblaščenega dostopa, razkritja, spremembe ali uničenja osebnih podatkov.
Obdelava se izvaja z uporabo IT in / ali telematskih orodij, z organizacijskimi metodami in z logiko, ki je strogo povezana z navedenimi nameni. Poleg upravljavca podatkov lahko v nekaterih primerih tudi drugi subjekti, ki sodelujejo pri organizaciji tega spletnega mesta (administrativni, komercialni, trženjski, pravni, sistemski administratorji) ali zunanji subjekti (kot dobavitelji tehničnih storitev tretjih oseb, poštni kurirji, imajo dostop do ponudnikov gostovanja podatkov), it podjetij, komunikacijskih agencij), po potrebi tudi imenujejo obdelovalce podatkov s strani upravljavca podatkov. Posodobljeni seznam upraviteljev je vedno mogoče zahtevati od upravljavca podatkov.

Pravna podlaga obdelave
Imetnik obdeluje osebne podatke v zvezi z uporabnikom v primeru, ko obstaja eden od naslednjih pogojev:
– uporabnik je dal soglasje za enega ali več posebnih namenov; Opomba: v nekaterih jurisdikcijah je lastnik lahko pooblaščen za obdelavo osebnih podatkov brez soglasja uporabnika ali druge od spodaj navedenih pravnih podlag, dokler uporabnik temu zdravljenju ne nasprotuje (“izvleček”). Vendar se to ne uporablja, če obdelavo osebnih podatkov ureja evropska zakonodaja v zvezi z varstvom osebnih podatkov;
obdelava je potrebna za izvršitev pogodbe z uporabnikom in / ali za izvršitev predpogodbenih ukrepov;
– obdelava je potrebna za izpolnjevanje pravne obveznosti, za katero velja upravljavec podatkov;
– obdelava je potrebna za opravljanje naloge, ki se opravlja v javnem interesu ali za izvajanje javnega pooblastila, dodeljenega imetniku;
– obdelava je potrebna za zasledovanje zakonitega interesa lastnika ali tretjih oseb.
V vsakem primeru je vedno mogoče od lastnika zahtevati, da pojasni konkretno pravno podlago vsakega obravnavanja in zlasti določi, ali obravnava temelji na zakonu, predvidenem s pogodbo ali je potrebno za sklenitev pogodbe.

Mesto

Podatki se obdelujejo na operativnem sedežu upravljavca podatkov in na katerem koli drugem mestu, kjer se nahajajo strani, ki sodelujejo pri obdelavi. Za več informacij se obrnite na lastnika.

Osebni podatki uporabnika se lahko prenesejo v državo, ki ni država, v kateri se uporabnik nahaja. Če želite pridobiti dodatne informacije na spletnem mestu obdelave, se lahko uporabnik sklicuje na razdelek o obdelavi osebnih podatkov.

Imate pravico pridobiti informacije o pravni podlagi za prenos podatkov zunaj Evropske unije ali mednarodni organizaciji javnega mednarodnega prava ali sestavljeno iz dveh ali več držav, kot je ZN, ter o varnostnih ukrepih, ki jih je sprejel upravljavec podatkov za zaščito podatkov.

Če pride do enega od zgoraj opisanih prenosov, se lahko uporabnik sklicuje na ustrezne odseke tega dokumenta ali zahteva informacije od upravljavca podatkov tako, da se obrne na njega na datume odprtja.

Obdobje zadrženosti

Podatki se obdelujejo in hranijo za čas, ki ga zahtevajo nameni, za katere so bili zbrani.

Zato:

Osebni podatki, zbrani za namene, povezane z izvršitev pogodbe med lastnikom in uporabnikom, se obdržijo do izpolnitva pogodbe.
Osebni podatki, zbrani za namene, povezane z zakonitim interesom upravljavca podatkov, se bodo obudili do zadostitve takšnega interesa. Uporabnik lahko pridobi dodatne informacije v zvezi z zakonitim interesom lastnika v ustreznih oddelkih tega dokumenta ali z stikom z upravljavcem podatkov.
Ko obdelava temelji na soglasju uporabnika, lahko upravljavec podatkov osebne podatke obdržati dalj časa, dokler se to soglasje ne prekliče. Poleg tega je lahko upravljavec podatkov dolžan dlje časa hraniti osebne podatke v skladu s pravno obveznostjo ali nalogom organa.

Ob koncu obdobja zadrženosti bodo osebni podatki izbrisani. Zato na koncu tega obdobja ni več mogoče uveljavljati pravice do dostopa, preklica, popravka in pravice do prenosljivosti podatkov.

Namen obdelave zbranih podatkov

Podatki o uporabniku se zbirajo tako, da lastniku omogočajo zagotavljanje svojih storitev, pa tudi za naslednje namene: upravljanje stikov in pošiljanje sporočil, Stik z uporabnikom in platformo ter storitve gostovanja.

Za pridobitev dodatnih podrobnih informacij o namenih obdelave in osebnih podatkih, ki so konkretno pomembni za vsak namen, se lahko Uporabnik sklicuje na ustrezne oddelke tega dokumenta.

Podrobnosti o obdelavi osebnih podatkov

Osebni podatki se zbirajo za naslednje namene in uporabljajo naslednje storitve:

-STIK Z UPORABNIKOM

Poštni seznam ali glasilo (to mesto)

Z registracijo na poštni seznam ali glasilo se e-poštni naslov uporabnika samodejno doda na seznam stikov, na katere se lahko posredujejo e-poštna sporočila, ki vsebujejo informacije, vključno s komercialnimi in promocijskimi informacijami, ki se nanašajo na to spletno mesto. Uporabnikov e-poštni naslov lahko dodate tudi na ta seznam zaradi registracije na tem mestu ali po nakupu.

Zbrani osebni podatki: e-pošta.

Obrazec za stik (to mesto)

Z izpolnjevanjem kontaktnega obrazca z njihovimi podatki uporabnik privoli v njihovo uporabo za odziv na zahteve po informacijah, ponudbah ali kateri koli drugi vrsti, ki jo navede glava obrazca.

Zbrani osebni podatki: e-pošta.

-UPRAVLJANJE STIKOV IN POŠILJANJE SPOROČIL

Ta vrsta storitve vam omogoča upravljanje zbirke e-poštnih stikov, telefonskih stikov ali stikov katerega koli drugega tipa, ki se uporablja za komuniciranje z uporabnikom.

Te storitve nam lahko omogočajo tudi zbiranje podatkov v zvezi z datumom in časom, ko uporabnik prikaže sporočila, kot tudi uporabnikovo interakcijo z njimi, kot so informacije o klikih na povezave, vstavljene v sporočila.

MailChimp (Raketna znanstvena skupina, LLC.)

MailChimp je storitev upravljanja naslovov in e-poštnih sporočil, ki jih zagotavlja Skupina Rocket Science, LLC.

Zbrani osebni podatki: e-pošta.

Kraj obdelave: Združene države Amerike. Podjetje, ki se pri tem omejuje zasebnostnega ščita.

-STORITVE PLATFORME IN GOSTOVANJA

Te storitve so zasnovane tako, da gostijo in upravljajo ključne komponente tega spletnega mesta, kar omogoča zagotavljanje tega spletnega mesta z ene same platforme. Te platforme lastniku zagotavljajo široko paleto orodij, kot so na primer analitično orodje, za upravljanje registracije uporabnikov, upravljanje komentarjev in podatkovnih zbirk, za e-poslovanje, obdelavo plačil itd. Uporaba takih orodij vključuje zbiranje in obdelavo osebnih podatkov. Nekatere od teh storitev delujejo prek geografsko razpršenih strežnikov na različnih lokacijah, zaradi česar je težko določiti točno mesto, kjer so shranjeni osebni podatki.

WordPress.com (Samodejno inc.)

WordPress.com je platforma, ki jo zagotavlja Automattic Inc. ki lastniku omogoča razvoj, delovanje in gostovanje te strani.

Zbrani osebni podatki: različne vrste podatkov, kot je določeno v pravilniku o zasebnosti storitve.

Kraj obdelave: Združene države Amerike.

Uporabniške pravice

Uporabniki lahko uveljavljajo določene pravice glede na podatke, ki jih obdeluje upravljavec podatkov.

Uporabnik ima zlasti pravico do:

kadar koli umaknejo soglasje. Uporabnik lahko prekliče soglasje za obdelavo svojih predhodno izraženih osebnih podatkov.
obdelavi vaših podatkov. Lahko ugovarjate obdelavi vaših podatkov, ko se pojavijo na pravni podlagi, ki ni privolitev. Dodatne podrobnosti o pravicah do ugovora so navedene v spodnjem razdelku.
dostop do vaših podatkov. Uporabnik ima pravico pridobiti informacije o podatkih, ki jih obdeluje upravljavec podatkov, o določenih vidikih obdelave in prejemati kopijo obdelanih podatkov.
preveriti in zahtevati popravek. Uporabnik lahko preveri pravilnost svojih podatkov in zahteva njegovo posodabljanje ali popravek.
omejevanje zdravljenja. Ko so izpolnjeni določeni pogoji, lahko Uporabnik zahteva omejitev obdelave svojih podatkov. V tem primeru upravljavec podatkov podatkov ne bo obdeloval podatkov za noben drug namen, razen za njihovo ohranjanje.
preklic ali odstranitev njihovih osebnih podatkov. Ko so izpolnjeni določeni pogoji, lahko Lastnik zahteva preklic svojih podatkov.
prejeti podatke ali jih prenesti na drugega imetnika. Imate pravico prejemati podatke v strukturiranem formatu, ki se ga običajno uporablja in berljivo s samodejno napravo in, kjer je tehnično izvedljivo, pridobiti prenos brez ovir na drugega imetnika. Ta določba se uporablja, ko se podatki obdelujejo z avtomatiziranimi orodji in obdelava temelji na soglasju uporabnika, na pogodbi, katere uporabnik je stranka ali na pogodbenih ukrepih, povezanih z njim.
predlaga pritožbo. Uporabnik lahko vloži pritožbo pri pristojnem organu za varstvo osebnih podatkov ali ukrepa na sodišču.

Podrobnosti o pravico do nasprotovanja

Kadar se osebni podatki obdelujejo v javnem interesu, pri izvajanju javnega pooblastila, v katerega je imetnik vložen ali za uresničevanje zakonitega interesa lastnika, imajo uporabniki pravico nasprotovati obdelavi iz razlogov, povezanih z njihovim določenim položajem.

Uporabnike opozarjamo, da lahko, če se njihovi podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, nasprotujejo obdelavi, ne da bi navedejo razloge. Če želite izvedeti, ali lastnik obravnava podatke za namene neposrednega trženja, se lahko uporabniki sklicujejo na ustrezne odseke tega dokumenta.

Kako uveljavljati pravice

Za uveljavljanje pravic uporabnika lahko uporabniki zahtevo usmerjajo na kontaktne podatke lastnika, navedene v tem dokumentu. Zahteve se v vsakem primeru v roku enega meseca odlagajo brezplačno in jih obdela lastnik.

Več informacij o zdravljenju

Obramba na sodišču

Uporabnikove osebne podatke lahko lastnik uporablja na sodišču ali v pripravljalnih fazah njegove morebitne ustanovitve za obrambo pred zlorabo pri uporabi tega spletnega mesta ali povezanih Storitev s strani Uporabnika.

Uporabnik izjavlja, da se zaveda, da je lahko upravljavec podatkov dolžan podatke razkriti po naročilu javnih organov.

Posebne informacije

Na zahtevo Uporabnika lahko to spletno mesto poleg informacij, ki jih vsebuje ta pravilnik o zasebnosti, uporabniku posreduje dodatne in kontekstualne informacije v zvezi z določenimi storitvami ali zbiranjem in obdelavo osebnih podatkov.

Sistemski dnevniki in vzdrževanje

Za potrebe, povezane z delovanjem in vzdrževanjem, lahko to mesto in vse storitve tretjih oseb, ki jih uporablja, zbirajo sistemske dnevnike, to je datoteke, ki beležijo interakcije in ki lahko vsebujejo tudi osebne podatke, kot je naslov IP uporabnika.

Informacije, ki jih ta pravilnik ne vsebuje

Dodatne informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov se lahko kadarkoli zahtevajo upravljavcu podatkov z uporabo kontaktnih podatkov.

Odgovor na zahteve »Ne sledi«

to mesto ne podpira zahtev »Ne sledi«.

Če želite izvedeti, ali jih podpirajo storitve drugih ponudnikov, je uporabnik povabljen, da se posvetuje z njihovimi pravilniki o zasebnosti.

Spremembe tega pravilnika o zasebnosti

Upravljavec podatkov si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni to politiko zasebnosti z obveščanjem uporabnikov na tej strani in, če je to mogoče, na tej strani ter, če je tehnično in pravno izvedljivo, s pošiljanjem obvestila uporabnikom prek ene od skrajnosti kontaktnih informacij v lasti lastnika. Zato se redno posvetujte s to stranjo, ki se nanaša na datum zadnje spremembe, ki je navedena na dnu.

Če se spremembe nanašajo na obravnave, katerih pravna podlaga je privolitev, bo upravljavec po potrebi ponovno zbral soglasje uporabnika.

Opredelitve pojmov in pravna sklicevanja

Osebni podatki (ali podatki)

Predstavlja osebne podatke za vse informacije, ki neposredno ali posredno, tudi v zvezi z drugimi informacijami, vključno z osebno identifikacijsko številko, naredijo fizično osebo identificirano ali identificirano.

Podatki o uporabi

Te informacije se zbirajo samodejno prek tega mesta (tudi iz aplikacij tretjih oseb, vključenih v to mesto), vključno z: IP naslovi ali imeni domen računalnikov, ki jih uporablja Uporabnik, ki se povezuje s tem mestom, naslovi v URI notati (Enotni identifikator virov), čas zahteve, metoda, uporabljena pri posredovanju zahteve strežniku, velikost datoteke, pridobljene v odgovoru , številčna koda, ki označuje stanje odziva strežnika (dober vrstni red, napaka itd.) državo izvora, značilnosti brskalnika in operacijski sistem, ki ga uporablja obiskovalec, različne časovne konotacije obiska (na primer čas, porabljen na vsaki strani) in podrobnosti o poti, ki sledi v okviru Aplikacije, s posebno sklicevanjem na zaporedje obiskanih strani , s parametri, povezanimi z operacijskim sistemom in IT okoljem uporabnika.

Uporabnik

Posameznik, ki uporablja to stran, ki, razen če ni določeno drugače, sovpada z zainteresirano stranjo.

Zainteresirani

Fizična oseba, na katero se nanašajo osebni podatki.

Obdelovalnik podatkov (ali upravitelj)

Fizična oseba, pravna oseba, javna uprava in kateri koli drug subjekt, ki obdeluje osebne podatke v imenu lastnika, kot je določeno v tej politiki zasebnosti.

Upravljavec podatkov (ali imetnik)

Fizična ali pravna oseba, javni organ, služba ali drug organ, ki posamezno ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva za obdelavo osebnih podatkov in sprejeta orodja, vključno z varnostnimi ukrepi, povezanimi z delovanjem in uporabo tega spletnega mesta. Upravljavec podatkov je, razen če ni določeno drugače, lastnik tega mesta.

ta stran

Strojno ali programsko orodje, preko katerega se zbirajo in obdelujejo osebni podatki uporabnikov.

Storitev

Storitev, ki jo zagotavlja ta stran, kot je opredeljena v ustreznih pogojih (če obstaja) na tej strani / aplikaciji.

Evropska unija (ali EU)

Če ni določeno drugače, se vsako sklicevanje na Evropsko unijo iz tega dokumenta razširi na vse sedanje države članice Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora.

Pravna sklicevanja

Ta izjava o zasebnosti je sestavljena na podlagi več zakonodajnih sistemov, vključno s členoma 13 in 14 Uredbe (EU) 2016/679.

Če ni določeno drugače, se ta izjava o zasebnosti nanaša le na to spletno mesto.

 

 

Scroll To Top
Zapri
Zapri

Moja košarica

Zapri

Ni izdelkov v košarici.

Nakupuj

Sidebar